Doelstellingen


Wij trachten gans de dag uw kind (onbewust!) op verschillende vlakken te stimuleren. Dit doen we aan de hand van spelletjes maar evenzeer tijdens de verzorgings- en eetmomenten. Onze voornaamste doelstelling zijn:

Uw kindje zijn emotionele ontwikkeling te ondersteunen (steeds het gevoel van veiligheid en geborgenheid bieden) door bijvoorbeeld uw kindje te vertroetelen, te troosten maar ook te knuffelen,...

De cognitieve ontwikkeling van uw bengeltje ondersteunen (het denken, geheugen) door spelletjes aan te bieden die een zekere waarde hebben of het aanleren van leuke liedjes,... Dit aanleren gebeurt steeds op een ongedwongen manier. Bv. De begeleidster zingt steeds hetzelfde liedje tijdens het opruimen, uw kindje is niet verplicht om mee te zingen maar leert zo toch bepaalde situaties te herkennen,...

De motorische ontwikkeling van uw kind verder uit te bouwen. (beweging). Dit gebeurt ook via het aangepaste speelgoed maar ook tijdens spelletjes en activiteiten. (schilderen, uw baby zichzelf eens laten optrekken aan de vingers van de begeleider,...)

Ook de sociale ontwikkeling van uw hummeltje wordt gestimuleerd. Door het samen leven in groep wordt deze automatisch gestimuleerd. Ook leren we uw kindje "helpen" Zoals tijdens het aangeven van jasjes, samen opruimen, doorgeven van materialen,...

Tevens hebben we ook oog voor de zelfredzaamheid van uw oogappel. Dit trachten we te doen door uw kindje zoveel mogelijk bij alles te betrekken zoals het tafel afruimen, mondje proper te maken,...

...

Gans de dag door wordt er steeds rekening gehouden met de behoeften van uw kindje! Hij of zij zal nooit ergens toe gedwongen worden als hij of zij er niet klaar voor is of totaal geen interesse in heeft.